કોઈકમાં ખામી દેખાય તો તેની સાથે વાત કરી લેવી પણ દરેકમાં ખામી દેખાય તો થોડી પોતાની સાથે પણ વાત કરી જ લેવી.

ટૂંકી વાર્તા, બોધ કથા, મહાનુભાવોના જીવનચરિત્ર, જીવન ઉપયોગી અને પ્રેરણાત્મક સુવિચાર, સ્ટોરી, લેખ વાંચવા અમારી સાથે જોડાયેલા રહો…

    ૧૧-સપ્ટેમ્બર-૨૦૨૩
કુલ દૃશ્યો |
 
gujarati suvichar
 
 
કોઈકમાં ખામી દેખાય તો તેની સાથે વાત કરી લેવી પણ
દરેકમાં ખામી દેખાય તો થોડી પોતાની સાથે પણ વાત કરી જ લેવી...!!
 
 
ટૂંકી વાર્તા, બોધ કથા, મહાનુભાવોના જીવનચરિત્ર, જીવન ઉપયોગી અને પ્રેરણાત્મક સુવિચાર, સ્ટોરી, લેખ વાંચવા અમારી સાથે જોડાયેલા રહો…
 
 

Facebook Page - https://www.facebook.com/sadhanasaptahik

Instagram - https://www.instagram.com/sadhanasaptahik/

Youtube - https://www.youtube.com/SadhanaSaptahik