"સમર્થન" અને "વિરોધ" માત્ર વિચારોનો હોવો જોઇએ, વ્યક્તિનો નહિ..!!

ટૂંકી વાર્તા, બોધ કથા, મહાનુભાવોના જીવનચરિત્ર, જીવન ઉપયોગી અને પ્રેરણાત્મક સુવિચાર, સ્ટોરી, લેખ વાંચવા અમારી સાથે જોડાયેલા રહો…

    ૧૪-સપ્ટેમ્બર-૨૦૨૩
કુલ દૃશ્યો |

gujarati suvichar 
 
 
"સમર્થન" અને "વિરોધ" માત્ર વિચારોનો હોવો જોઇએ, વ્યક્તિનો નહિ..!!
 
 
ટૂંકી વાર્તા, બોધ કથા, મહાનુભાવોના જીવનચરિત્ર, જીવન ઉપયોગી અને પ્રેરણાત્મક સુવિચાર, સ્ટોરી, લેખ વાંચવા અમારી સાથે જોડાયેલા રહો…
 

Facebook Page - https://www.facebook.com/sadhanasaptahik

Instagram - https://www.instagram.com/sadhanasaptahik/

Youtube - https://www.youtube.com/SadhanaSaptahik