આશા રાખવાનું બંધ કરો અને જે છે એનો સ્વીકાર કરવાનું શરૂ કરશો તો જીવન સરળ બની જશે..!!

ટૂંકી વાર્તા, બોધ કથા, મહાનુભાવોના જીવનચરિત્ર, જીવન ઉપયોગી અને પ્રેરણાત્મક સુવિચાર, સ્ટોરી, લેખ વાંચવા અમારી સાથે જોડાયેલા રહો…

    ૧૮-સપ્ટેમ્બર-૨૦૨૩
કુલ દૃશ્યો |

gujarati suvichar 
 
 
આશા રાખવાનું બંધ કરો અને જે છે એનો સ્વીકાર કરવાનું શરૂ કરશો તો જીવન સરળ બની જશે..!!
 
 
ટૂંકી વાર્તા, બોધ કથા, મહાનુભાવોના જીવનચરિત્ર, જીવન ઉપયોગી અને પ્રેરણાત્મક સુવિચાર, સ્ટોરી, લેખ વાંચવા અમારી સાથે જોડાયેલા રહો…
 
 

Facebook Page - https://www.facebook.com/sadhanasaptahik

Instagram - https://www.instagram.com/sadhanasaptahik/

Youtube - https://www.youtube.com/SadhanaSaptahik