નામ, નસીબ અને નફો, એ કુદરતનો ખેલ છે, કોને ક્યારે શું આપવું? એ ઉપરવાળો જ નક્કી કરે છે ! ધીરજ અને શ્રદ્ધા રાખો...!!

ટૂંકી વાર્તા, બોધ કથા, મહાનુભાવોના જીવનચરિત્ર, જીવન ઉપયોગી અને પ્રેરણાત્મક સુવિચાર, સ્ટોરી, લેખ વાંચવા અમારી સાથે જોડાયેલા રહો…

    ૦૮-સપ્ટેમ્બર-૨૦૨૩
કુલ દૃશ્યો |

gujarati suvichar 
 
 
નામ, નસીબ અને નફો, એ કુદરતનો ખેલ છે, કોને ક્યારે શું આપવું?
એ ઉપરવાળો જ નક્કી કરે છે ! ધીરજ અને શ્રદ્ધા રાખો...!!
 
 
ટૂંકી વાર્તા, બોધ કથા, મહાનુભાવોના જીવનચરિત્ર, જીવન ઉપયોગી અને પ્રેરણાત્મક સુવિચાર, સ્ટોરી, લેખ વાંચવા અમારી સાથે જોડાયેલા રહો…
 
 

Facebook Page - https://www.facebook.com/sadhanasaptahik

Instagram - https://www.instagram.com/sadhanasaptahik/

Youtube - https://www.youtube.com/SadhanaSaptahik