આત્મવિશ્વાસ, મનોબળ અને સંકલ્પ આ ત્રણ તીર જેના ભાથામાં હોય એ માણસ અઘરામાં પણ અઘરું નિશાન વીંધી શકે છે...!!

ટૂંકી વાર્તા, બોધ કથા, મહાનુભાવોના જીવનચરિત્ર, જીવન ઉપયોગી અને પ્રેરણાત્મક સુવિચાર, સ્ટોરી, લેખ વાંચવા અમારી સાથે જોડાયેલા રહો…

    ૧૦-મે-૨૦૨૪   
કુલ દૃશ્યો |
 
gujarati suvichar
 
 
આત્મવિશ્વાસ, મનોબળ અને સંકલ્પ આ ત્રણ તીર જેના ભાથામાં હોય
એ માણસ અઘરામાં પણ અઘરું નિશાન વીંધી શકે છે...!!
 
ટૂંકી વાર્તા, બોધ કથા, મહાનુભાવોના જીવનચરિત્ર, જીવન ઉપયોગી અને પ્રેરણાત્મક સુવિચાર, સ્ટોરી, લેખ વાંચવા અમારી સાથે જોડાયેલા રહો…
 
 

Facebook Page - https://www.facebook.com/sadhanasaptahik

Instagram - https://www.instagram.com/sadhanasaptahik/

Youtube - https://www.youtube.com/SadhanaSaptahik

 

ટીમ સાધના

સાધનાની સંપાદકીય ટીમ દ્વારા લખાયેલા લેખ એટલે ટીમ સાધના...