લેટેસ્ટ જનરલ નોલેજ

તમે સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાની તૈયારી કરો છો? આ કોલમ તમારા માટે છે...

૧૯૬૧માં પ્રથમ સૈનિક સ્કૂલ ક્યાં ખૂલી હતી ? સૈનિક સ્કૂલમાં છોકરીઓને સૌપ્રથમ ક્યારે પ્રવેશ મો ? કયા દિવસને વિશ્વ ઇમોજી દિવસ તરીકે ઉજવવામાં આવે છે ?..

આખી દુનિયાના બાળકો નેશનલ લોલિપોપ-ડે ક્યારે ઊજવે છે ?તાના - રીરી મહોત્સવ ક્યાં યોજાય છે ?

તાના - રીરી મહોત્સવ ક્યાં યોજાય છે ? જૂનાગઢ, દેશને આઝાદી મા પછી કઈ તારીખે આઝાદ થયું હતું ? માત્ર ૫૧ વન-ડે ઇનિંગ્સમાં ૨૦૦૦ રન કરીને કઈ ભારતીય મહિલા ખેલાડીએ ઇતિહાસ સર્જ્યો ?..

લેટેસ્ટ જનરલ નોલેજ । આ અઠવાડિયામાં બનેલી ૨૦ ઘટનાઓના ૨૦ પ્રશ્નો અને જવાબ...

વર્તમાન સાથે ચાલવું હોય તો દુનિયામાં બનતી ઘટનાઓની સાધારણ જાણકારી રાખવી જરૂરી છે. અમારો પ્રયાસ આ કોલમ દ્વારા તમને માહિતગાર કરવાનો છે.....

ઓગષ્ટ । ચાલો રમીએ કેબીસી, તમારી ચતુરાઈને ચકાશતા ૨૦ લેટેસ્ટ પ્રશ્નો અને જવાબ

લેટેસ્ટ જનરલ નોલેજ । આ દુનિયામાં જોવા, જાણાવા, સમજવ જેવું ખૂબ છે. તમને તેમા રસ હોય તો અમારી સાથે જોડાયેલા રહો.....

આ અઠવાડિયાના ૨૦ જનરલ નોલેજના પ્રશ્નો અને તેના જવાબ...

લેટેસ્ટ જનરલ નોલેજ । આ દુનિયામાં જોવા, જાણાવા, સમજવ જેવું ખૂબ છે. તમને તેમા રસ હોય તો અમારી સાથે જોડાયેલા રહો...

જુલાઈ । ચાલો રમીએ કેબીસી, તમારી ચતુરાઈને ચકાશતા ૨૦ લેટેસ્ટ પ્રશ્નો અને જવાબ

હવે દર અઠવાડિયે અહીં રજૂ થશે ૨૦ કરન્ટ અફેર્સ અન તમારું જ્ઞાન વધારના પ્રશ્નો અને છેલ્લે તેના જવાબ પણ.....

ચાલો રમીએ કેબીસી, તમારી ચતુરાઈને ચકાશતા ૨૦ લેટેસ્ટ પ્રશ્નો અને જવાબ

હવે દર અઠવાડિયે અહીં રજૂ થશે ૨૦ કરન્ટ અફેર્સ અન તમારું જ્ઞાન વધારના પ્રશ્નો અને છેલ્લે તેના જવાબ પણ.....

ભારતમાં કેટલી ભાષાઓ કે બોલીઓ માતૃભાષા તરીકે બોલાય છે ? ખબર છે?

છેલ્લા અઠવાડિયામાં બનેલી ધટના પરથી તારવેલા પ્રશ્ન અને જવાબ, રમો કેબીસી..

કેનેડામાં અભ્યાસ માટે ભારતીયોને કેટલા દિવસમાં સ્ટુડન્ટ વિઝા મળશે ?

કરન્ટ અફેર્સ સાથે અપડેટ રહેવા વાંચતા રહો આ લેટેસ્ટ જનરલ નોલેજની કોલમ..

લેટેસ્ટ જનરલ નોલેજ- ૨૦ સાંપ્રત ઘટનાના પ્રશ્નો અને તેના જવાબ

લેટેસ્ટ જનરલ નોલેજ- ૨૦ સાંપ્રત ઘટનાના પ્રશ્નો અને તેના જવાબ..

લેટેસ્ટ જનરલ નોલેજ - તમને અપડેટ રાખતા ૨૦ પ્રશ્નો અને જવાબ

લેટેસ્ટ જનરલ નોલેજ - તમને અપડેટ રાખતા ૨૦ પ્રશ્નો અને જવાબ..

લેટેસ્ટ જનરલ નોલેજ - તમને અપડેટ રાખતા ૨૦ પ્રશ્નો અને જવાબ

લેટેસ્ટ જનરલ નોલેજ - તમને અપડેટ રાખતા ૨૦ પ્રશ્નો અને જવાબ..

લેટેસ્ટ જનરલ નોલેજ - તમને અપડેટ રાખતા ૨૦ પ્રશ્નો અને જવાબ

લેટેસ્ટ જનરલ નોલેજ - તમને અપડેટ રાખતા ૨૦ પ્રશ્નો અને જવાબ..

લેટેસ્ટ જનરલ નોલેજ - છેલ્લા અઠવાડિયામાં બનેલી ઘટનામાંથી તારવેલા પ્રશ્નો

લેટેસ્ટ જનરલ નોલેજ - છેલ્લા અઠવાડિયામાં બનેલી ઘટનામાંથી તારવેલા પ્રશ્નો..

લેટેસ્ટ જનરલ નોલેજ - છેલ્લા અઠવાડિયામાં બનેલી ઘટનામાંથી તારવેલા પ્રશ્નો

લેટેસ્ટ જનરલ નોલેજ - છેલ્લા અઠવાડિયામાં બનેલી ઘટનામાંથી તારવેલા પ્રશ્નો..