લેટેસ્ટ જનરલ નોલેજ

ચાલો કરીએ સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાની તૈયારી - આપો આ ૨૦ પ્રશ્નોના જવાબ અને તપાસો તમારું જ્ઞાન | જુલાઇ ૩૧

આવો સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓની તૈયારી કરીએ, આ લેખ તમને ઉપયોગી થશે........

ચાલો કરીએ સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાની તૈયારી - આપો આ ૨૦ પ્રશ્નોના જવાબ અને તપાસો તમારું જ્ઞાન | જુન ૨૮

આવો સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓની તૈયારી કરીએ, આ લેખ તમને ઉપયોગી થશે......

ચાલો કરીએ સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાની તૈયારી - આપો આ ૨૦ પ્રશ્નોના જવાબ અને તપાસો તમારું જ્ઞાન | જુન

આવો સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓની તૈયારી કરીએ, આ લેખ તમને ઉપયોગી થશે....

ચાલો કરીએ સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાની તૈયારી - આપો આ ૨૦ પ્રશ્નોના જવાબ અને તપાસો તમારું જ્ઞાન

આવો સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓની તૈયારી કરીએ, આ લેખ તમને ઉપયોગી થશે......

ચાલો કરીએ સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાની તૈયારી - આપો આ ૨૦ પ્રશ્નોના જવાબ અને તપાસો તમારું જ્ઞાન

આવો સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓની તૈયારી કરીએ, આ લેખ તમને ઉપયોગી થશે......

ચાલો કરીએ સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાની તૈયારી - આપો આ ૨૦ પ્રશ્નોના જવાબ અને તપાસો તમારું જ્ઞાન

આવો સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓની તૈયારી કરીએ, આ લેખ તમને ઉપયોગી થશે......

ચાલો રમીએ કોન બનેગા જ્ઞાનપતિ - આપો આ ૨૦ પ્રશ્નોના જવાબ ભાગ ૨

આવો સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓની તૈયારી કરીએ, આ લેખ તમને ઉપયોગી થશે....

ચાલો રમીએ કોન બનેગા જ્ઞાનપતિ - આપો આ ૨૦ પ્રશ્નોના જવાબ

આવો સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓની તૈયારી કરીએ, આ લેખ તમને ઉપયોગી થશે..

લેટેસ્ટ જનરલ નોલેજ – આ અઠવાડિયાના ૨૦ પ્રશ્નો અને તેના જવાબ

રાજસ્થાનનું બાંસવાડા શહેર કયા નામથી ઓળખાય છે ? ગુજરાતમાં કેટલા ટકા વ્યક્તિઓ ગ્રેજ્યુએશનથી વધારે ભણેલા છે?..

તમે સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાની તૈયારી કરો છો? આ કોલમ તમારા માટે છે...

૧૯૬૧માં પ્રથમ સૈનિક સ્કૂલ ક્યાં ખૂલી હતી ? સૈનિક સ્કૂલમાં છોકરીઓને સૌપ્રથમ ક્યારે પ્રવેશ મો ? કયા દિવસને વિશ્વ ઇમોજી દિવસ તરીકે ઉજવવામાં આવે છે ?..

આખી દુનિયાના બાળકો નેશનલ લોલિપોપ-ડે ક્યારે ઊજવે છે ?તાના - રીરી મહોત્સવ ક્યાં યોજાય છે ?

તાના - રીરી મહોત્સવ ક્યાં યોજાય છે ? જૂનાગઢ, દેશને આઝાદી મા પછી કઈ તારીખે આઝાદ થયું હતું ? માત્ર ૫૧ વન-ડે ઇનિંગ્સમાં ૨૦૦૦ રન કરીને કઈ ભારતીય મહિલા ખેલાડીએ ઇતિહાસ સર્જ્યો ?..

લેટેસ્ટ જનરલ નોલેજ । આ અઠવાડિયામાં બનેલી ૨૦ ઘટનાઓના ૨૦ પ્રશ્નો અને જવાબ...

વર્તમાન સાથે ચાલવું હોય તો દુનિયામાં બનતી ઘટનાઓની સાધારણ જાણકારી રાખવી જરૂરી છે. અમારો પ્રયાસ આ કોલમ દ્વારા તમને માહિતગાર કરવાનો છે.....

ઓગષ્ટ । ચાલો રમીએ કેબીસી, તમારી ચતુરાઈને ચકાશતા ૨૦ લેટેસ્ટ પ્રશ્નો અને જવાબ

લેટેસ્ટ જનરલ નોલેજ । આ દુનિયામાં જોવા, જાણાવા, સમજવ જેવું ખૂબ છે. તમને તેમા રસ હોય તો અમારી સાથે જોડાયેલા રહો.....

આ અઠવાડિયાના ૨૦ જનરલ નોલેજના પ્રશ્નો અને તેના જવાબ...

લેટેસ્ટ જનરલ નોલેજ । આ દુનિયામાં જોવા, જાણાવા, સમજવ જેવું ખૂબ છે. તમને તેમા રસ હોય તો અમારી સાથે જોડાયેલા રહો...

જુલાઈ । ચાલો રમીએ કેબીસી, તમારી ચતુરાઈને ચકાશતા ૨૦ લેટેસ્ટ પ્રશ્નો અને જવાબ

હવે દર અઠવાડિયે અહીં રજૂ થશે ૨૦ કરન્ટ અફેર્સ અન તમારું જ્ઞાન વધારના પ્રશ્નો અને છેલ્લે તેના જવાબ પણ.....

ચાલો રમીએ કેબીસી, તમારી ચતુરાઈને ચકાશતા ૨૦ લેટેસ્ટ પ્રશ્નો અને જવાબ

હવે દર અઠવાડિયે અહીં રજૂ થશે ૨૦ કરન્ટ અફેર્સ અન તમારું જ્ઞાન વધારના પ્રશ્નો અને છેલ્લે તેના જવાબ પણ.....