હેલ્થ

પ્રાણીની જેમ મનુષ્ય પણ તંદુરસ્ત અને પૂર્ણ આયુષ્ય દવા વગર ભોગવી શકે, વાંચો

મનુષ્ય પણ તંદુરસ્ત અને પૂર્ણ આયુષ્ય દવા વગર ભોગવી શકે. માંદગી એ ખોટી જીવનપદ્ધતિની સજા છે, કુદરતી નિયમોના ભંગનો દંડ છે. દવાઓ આમાં કશું જ કરી શકે નહિ...

પાગલો પાગલખાનામાં જ નથી હોતા

ગુજરાતના પ્રસિદ્ધ હાસ્યલેખક વિનોદ ભટ્ટ દ્વારા લિખિત એક સરસ લેખ..

આ ૧૦ નિયમો પાળશો તો સુંદર દેખાવા તમારે કોઇ ક્રીમની જરૂર નહિ પડે

આજની ફાસ્ટ લાઈફમાં આ અનુસરી શકાય તેવો આદર્શ ડાયટ પ્લાન છે…..

આળસ ભાગાડવી છે થોડી કસરતની સાથે આ ખોરાક ખાવાનું શરૂ કરી દો

આળસ ભગાડી મૂડને તરત તરોતાજા કરતી ખાવાલાયક વસ્તુઓ..